Danielle heeft een ruime ervaring in productieleiding en werkte eerder voor o.m. Het Zuidelijk Toneel, Poppodium De Effenaar en The Ruggeds. Ze is ook artistiek leider en boeker van het Reggae Geel Festival.