Stichting Kostić, het dansgezelschap van choreograaf Jelena Kostić, zoekt per direct twee nieuwe bestuursleden: een algemeen bestuurslid en een voorzitter. 

Over de functie

Wij zoeken naar bestuursleden die beschikken over:

  • Affiniteit met dans, (dans)film en/of podiumkunsten. 
  • Daadkracht, creativiteit en enthousiasme.
  • Een breed netwerk in de film- en/of podiumkunstensector, en de bereidheid dit in te zetten ten behoeve van de stichting, is een pré.
  • Oog voor de systematiek van de cultuursubsidiëring en de actualiteit in het culturele veld is een pré. 

Voor de functie van voorzitter zoeken we bovendien naar iemand die beschikt over:

  • Bestuurlijke en verbindende kwaliteiten.
  • Voldoende tijd om de taken uit te voeren en vergaderingen voor te bereiden en te leiden.

Het bestuur streeft ernaar 4 keer per jaar te vergaderen, volgt de richtlijnen Code Cultural Governance en onderschrijft de Fair Practice- en de Diversiteit- & Inclusiecode.

Wij nodigen iedereen uit om te solliciteren, ongeacht leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Over Stichting Kostić

Een theatrale danstaal die je de adem beneemt. Die menselijke angsten en verlangens blootlegt. Die lef heeft, en lef vraagt van de performers. In het theater, op film, in de buitenlucht en op bijzondere locaties. In thuisstad Tilburg, nationaal én internationaal.

Stichting Kostić werd in 2009 opgericht door choreograaf Jelena Kostić. De kracht van het werk van Jelena schuilt in de combinatie van dans en film, en de manier waarop ze de vertelmechanismen uit de verschillende disciplines combineert. Haar bewegingsvocabulaire is een organisch geheel waarin uiteenlopende stijlen als freerunning en urban sports, club dance, ballroom en catwalk moves een rol spelen.

Stichting Kostić ontvangt in de periode 2021-2024 meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Tilburg. 

Het bestuur adviseert op beleidsniveau, keurt (jaar)begrotingen goed en is eindverantwoordelijk voor een adequate financiële en inhoudelijke verslaglegging volgens de geldende wet- en regelgeving. De leden functioneren onafhankelijk en hebben een advies- en klankbordfunctie. 

De dagelijkse leiding van Stichting Kostić is in handen van de artistiek en zakelijk leider. Daarnaast zijn aan het gezelschap een vaste productieleider, medewerker communicatie en medewerker verkoop verbonden. 

Reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zakelijk leider Petra de Haan via finance@jelenakostic.com of +31 6 41780043. 

Wij ontvangen uw cv en motivatiebrief graag per e-mail via finance@jelenakostic.com onder vermelding van ‘Interesse vacature Bestuurslid’.